خدمت صفرشویی

صفرشویی خودرو در مت کار شامل موارد زیر می باشد.

  • شستشوی بدنه
  • شستشوی صندلی ها
  • شستشوی موکت کف خودرو
  • شستشوی روکش داخلی سقف
  • نظافت داخل و صندوق عقب خودرو
  • جرم گیری داخل خودرو
  • اعمال ژل واکس ویژه (شامل داشبورد،روی درها، صندلی ها، موکت کف، سقف و ستونها)
  • جرم گیری رینگها 
  • اعمال واکس لاستیک
  • موتورشویی نانو با بخار خشک

*این خدمت نیاز به تامین برق دارد*
مدت زمان اجرای صفرشویی دو روز در محل مجموعه مت کار است.