خدمات کارواش سیار

انواع خدمات کارواش سیار خودرو به شرح زیر می باشد:

♦روشویی
شستشوی بدنه، تایر و زیر گلگیرها
“این خدمت نیاز به برق دارد”
“از انجام سرویس کارواش در خیابان های اصلی معذوریم”

♦نظافت داخل
نظافت داخل خودرو و صندوق عقب، شستشوی لاستیک و کف خودرو
“این خدمت نیاز به برق دارد”
“از انجام سرویس در خیابان های اصلی معذوریم”

♦موتورشویی
جرم گیری موتور و شستشوی آن
“این خدمت نیاز به برق دارد”
“از انجام سرویس در خیابان های اصلی معذوریم”

♦موتورشویی نانو با بخار خشک
جرم گیری موتور با استفاده از مواد نانو و بخار خشک
” این خدمت در محل مجموعه مت کار انجام می گیرد”

♦سرویس تاچ لس

شستشوی بدنه با مواد شوینده هامبر آلمان و بدون دخالت دست، دارای براقیت بالا، نظافت داخل، شستشوی کفی های لاستیکی و واکس لاستیک ها
” این خدمت نیاز به برق دارد”
“از انجام سرویس در خیابان های اصلی معذوریم”
♦روشویی و نظافت داخل

شستشوی بدنه، تایر و زیر گلگیرها، نظافت داخل خودرو و صندوق عقب،شستشوی لاستیک و کف خودرو و واکس لاستیک ها
این خدمت نیاز به برق دارد* «از انجام سرویس در خیابان های اصلی معذوریم»
 ♦واکس داشبورد

واکس داشبورد و واکس رو دری های داخل خودرو
♦روشویی نانو
مرحله اول شستشوی بدنه بدون استفاده از آب
مرحله دوم اعمال مواد نانو روی بدنه خودرو جهت ایجاد براقیت به رنگ خودرو

این خدمت نیاز به برق ندارد.
“از انجام این سرویس در خیابان اصلی معذوریم*
♦روشویی و نظافت داخل نانو
مرحله اول شستشوی بدنه بدون استفاده از آب
مرحله دوم اعمال مواد نانو روی بدنه خودرو جهت ایجاد براقیت به رنگ خودرو
نظافت داخل خودرو و صندوق عقب، شستشوی لاستیک ها و واکس لاستیک ها

این خدمت نیاز به برق دارد.
“از انجام این سرویس در خیابان اصلی معذوریم