با ما همراه باشید

دستگاه داینو چیست؟
کارشناسی خودرو

دستگاه داینو چیست؟

این دستگاه به طور کلی دسته ای از دستگاه های آزمایشی هستند که توان یا گشتاور تولید شده توسط خودرو را اندازه گیری می کنند.

مطالعه بیشتر »